Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Morenhoekstraat 36.

 

Ondernemingsnummer: 0812.293.836

Rekening erelonen: BR96 3630 5300 7005

Rekening derdengelden: BE07 6300 6519 4466

 

De Belgische advocaten werkzaam binnen Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat” in België. Ze zijn lid van de balie van Antwerpen.

 

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op de volgende websites:

www.advocaat.be

www.balieantwerpen.be

 

De verzekeringsdekkingen van Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba zijn de volgende:

 

De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang wordt verzekerd door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van Advocaten afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe nv (1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9). Het verzekerde bedrag is 1.250.000€ per geval, alle schade inbegrepen.

 

De beroepsaansprakelijkheid in tweede rang wordt verzekerd door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van Advocaten – 2de rangspolis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AG Insurance nv (1000 Brussel, E Jacqmainlaan 53). Het verzekerde bedrag is 2.500.000€ per geval aanvullend en na uitputting van de dekking van de eerste rang.

 

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada.